System szkoleń

 

BASIC AEROBIC

Opis:
Uczestnicy uzyskują podstawową wiedzę  i umiejętności w zakresie aerobiku.
Przyswojenie niezbędnej wiedzy i umiejętności pozwalających prowadzenie zajęć /TBC, ABS. Body sculpt/ na poziomie podstawowym.

Rezultaty szkolenia:
Po ukończeniu szkolenia uczestnik potrafi:

 • napisać profesjonalny konspekt treningu aerobowego
 • użyć poprawnie i zgodnie z zasadami bezpieczeństwa podstawowych przyrządów, wykorzystywanych w zajęciach wzmacniających.
 • poprowadzić podstawowe formy zajęć fitness
 • zaplanować zajęcia dla każdej grupy wiekowej i dostosować je do poziomu sprawności uczestników.
 • zorganizować i maksymalnie wykorzystać czas przeznaczony na główną część lekcji.

Zagadnienia:

 • prawidłowa technika
 • najważniejsze kroki i ruchy
 • praca z muzyką
 • cueing werbalny i niewerbalny
 • pierwsze doświadczenie w prowadzeniu lekcji z grupą
 • podstawy treningu wzmacniającego
 • rozgrzewka do różnych rodzajów zajęstruktura i specyfika lekcji wzmacniającej
 • stretching dynamiczny i statyczny

Wymagania wstępne:
brak

Certyfikaty:
Uczestnik kursu otrzymuje materiały szkoleniowe oraz „Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu BASIC AEROBIC”.

 

BASIC STEP

Opis:
Uczestnicy uzyskują niezbędne umiejętności do pracy z grupą na stepie, na poziomie podstawowym. Podstawę zajęć stanowią choreografia i metody łączenia elementów choreograficznych na stepie oraz prowadzenie zajęć wzmacniających z wykorzystaniem stepu.

Rezultaty szkolenia:
Po ukończeniu szkolenia uczestnik potrafi

 • napisać profesjonalny konspekt treningu na stepie
 • użyć poprawnie i zgodnie z zasadami bezpieczeństwa platformy, na różnych rodzajach zajęć
 • poprowadzić prawidłowo rozgrzewkę na stepie
 • zaplanować zajęcia na stepie dla każdej grupy wiekowej i dostosować je do poziomu sprawności uczestników.
 • wykorzystać poznane metody modyfikacji kroków na stepie

Zagadnienia:

 • zasady prawidłowej lekcji stepu
 • prawidłowa sylwetka i technika kroków i ćwiczeń na stepie
 • kroki podstawowe i zaawansowane
 • muzyka na zajęciach stepu
 • charakterystyka rozgrzewki na stepie
 • kreowanie zajęć na bazie kroków podstawowych
 • proste formy choreograficzne 
 • praca ramion w trakcie wykonywania kroków/ćwiczeń na stepie
 • ćwiczenia wzmacniające dolnych i górnych partii mięśni z użyciem stepu
 • cool down i stretching podczas lekcji stepu

Wymagania:
Ukończenie szkolenia Basic Aerobic w Lady Fit lub innego porównywalnego szkolenia.

Certyfikaty:
Uczestnik kursu otrzymuje materiały szkoleniowe oraz „Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu BASIC STEP”.

 

STEP II

Opis:
Szkolenie jest adresowane do osób, które posiadają już zasadnicze umiejętności prowadzenia lekcji stepu i pracują jako instruktorzy. Jego celem jest pogłębienie dotychczas zdobytej wiedzy i umiejętności.

Rezultaty szkolenia:
Po ukończeniu szkolenia uczestnik potrafi:

 • napisać profesjonalny konspekt treningu opartego na choreografii na stepie
 • użyć poznane metody nauczania w budowaniu skomplikowanej choreografii
 • poprowadzić zajęcia złożone z wielu modyfikacji kroków na stepie
 • zaplanować zajęcia dla każdej grupy wiekowej i dostosować je do poziomu sprawności uczestników.
 • zorganizować zajęcia z wykorzystaniem różnych ustawień stepu.

Zagadnienia:

 • nauka wprowadzania skomplikowanych modyfikacji
 • różnorodne ustawienia stepu
 • doskonalenie techniki
 • nabycie pewności w stosowaniu poznanych metod tworzenia choreografii
 • korekta i sprawdzenie własnych umiejętności

Wymagania:
Ukończenie szkolenia BASIC AEROBIC oraz BASIC STEP w Lady Fit lub innego porównywalnego szkolenia.

Certyfikaty:
Uczestnik kursu otrzymuje materiały szkoleniowe oraz „Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu STEP II”.

 

BODYBALL

Opis:
Szkolenie adresowane do osób pracujących już w zawodzie, lub osób które ukończyły kurs BASIC AEROBIC, chcących poszerzyć swoją wiedzę o zakres ćwiczeń z wykorzystaniem piłki.

Rezultaty szkolenia:
Po ukończeniu szkolenia uczestnik potrafi:

 • napisać profesjonalny konspekt treningu body ball
 • użyć poprawnie i zgodnie z zasadami bezpieczeństwa piłki w zajęciach wzmacniających.
 • poprowadzić różne rodzaje zajęć na piłce
 • zaplanować zajęcia dla każdej grupy wiekowej i dostosować je do poziomu sprawności uczestników.
 • wykorzystać piłkę, jako element zajęć mentalnych.
 • uczestnicy posiądą umiejętność prowadzenia prozdrowotnych zajęć Body Ball oraz będą potrafili wykorzystać piłkę do ćwiczeń wzmacniających na zajęciach fitness.

Zagadnienia:

 • metodyka prowadzenia zajęć body ball
 • budowa lekcji opartej na pracy z piłką
 • piłka jako uzupełnienie tradycyjnych jednostek wzmacniających
 • zasady ćwiczeń na piłce
 • technika pracy z piłką
 • rodzaje ćwiczeń z piłką

Wymagania:
Ukończenie szkolenia BASIC AEROBIC w Lady Fit lub innego porównywalnego szkolenia.

Certyfikaty:
Uczestnik kursu otrzymuje materiały szkoleniowe oraz "Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu BODYBALL".

 

DANCE AEROBIC

Opis:
Szkolenie, podczas którego udoskonalisz własną technikę, poszerzysz repertuar znanych ci choreografii, rodzajów i stylów lekcji, poznasz nowe metody łączenia elementów choreografii oraz opanujesz trudniejsze rytmicznie kroki. Nauczysz się prowadzić dynamiczne i efektywne fizjologicznie lekcje.

Rezultaty szkolenia:
Po ukończeniu szkolenia uczestnik potrafi:

 • napisać profesjonalny konspekt treningu dance
 • użyć poznanych metod nauczania w budowaniu skomplikowanej choreografii na podłodze
 • poprowadzić zajęcia złożone z wielu modyfikacji kroków tanecznych
 • zaplanować zajęcia dla każdej grupy wiekowej i dostosować je do poziomu sprawności uczestników.
 • zorganizować urozmaicone zajęcia dance, z uwzględnieniem celu prowadzonej lekcji.

Zagadnienia:

 • udoskonalenie techniki kroków dance
 • nabycie pewności w stosowaniu poznanych metod tworzenia choreografii
 • korekta i sprawdzenie własnych umiejętności
 • układanie i omawianie skomplikowanej choreografii
 • nauka wprowadzania trudnych zmian kroków
 • motywowanie grupy

Wymagania:
Ukończenie szkolenia Basic Aerobic –Lady Fit lub innego porównywalnego szkolenia.

Certyfikaty:
Uczestnik kursu otrzymuje materiały szkoleniowe oraz "Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu DANCE".